Notarissen

Michoel & Bremans zijn geassocieerde notarissen in Hoogstraten. Ze hadden nood aan een eigen identiteit binnen de huidige vragende markt.

Faar creëerde de nieuwe visuele identiteit voor hen.

WAT DEED FAAR?

Logo – Visitekaartjes – Briefpapier – Enveloppen – Kaft – Afspraakkaarten – Verzendkaarten – Kladpapier

KLANT

MaesMedia

Logo van Michoel & Bremans
Huisstijl van Michoel & Bremans